Finance in Qontrol
Bewindvoering, Budgetbeheer & Mentorschap

Tarieven

Kennismaking is gratis
Een eerste kennismaking is geheel vrijblijvend en kosteloos! Het gaat bij bewindvoering met name om vertrouwen en een goede klik. Vraag via het contactformulier uw gratis kennismakingsgesprek aan.

Voor onze overige dienstverlening gelden onderstaande tarieven. De tarieven die een beschermingsbewindvoerder, budgetcoach of mentor kan vragen zijn landelijk vastgesteld en zijn te vinden in de 'Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren'.
(Alle hieronder genoemde bedragen zijn inclusief BTW.)

Alleenstaande
Standaard (zonder problematische schulden)
Intaketarief: € 644,93
Maandtarief: € 114,14
Beëindiging dossier: € 242,00

Problematische schulden
Intaketarief: € 644,93
Maandtarief: € 147,62
Beëindiging dossier: € 242,00

Echtpaar / Samenwonend
Standaard (zonder problematische schulden)
Intaketarief: € 773,19
Maandtarief: € 136,94
Beëindiging dossier: € 290,40

Problematische schulden
Intaketarief: € 773,19
Maandtarief: € 177,17
Beëindiging dossier: € 290,40

Bijzondere werkzaamheden
Voor overige werkzaamheden rekenen wij een uurtarief van € 80,47.

Bijzondere bijstand

De vergoeding komt voor rekening van de betrokkene. Als de betrokkene deze kosten niet zelf kan betalen, kan hij of zij in aanmerking komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. De gemeente bepaalt of u hier recht op heeft. Hierbij kijkt de gemeente naar uw individuele omstandigheden en financiële situatie. Uw gemeente beoordeelt of u de bijzondere bijstand als gift of als lening krijgt.

 

U heeft mogelijke recht op bijzondere bijstand als u onder andere voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn.
  • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.
  • De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.

 

 

Indien nodig kunnen wij u helpen bijzondere bijstand bij uw gemeente aan te vragen.